Toelichting levenstestament

Toelichting levenstestament

Aanwijzingen medische volmacht

In de medische volmacht kan je onder andere de volgende twee aanwijzingen (ook wel wilsverklaringen genoemd) geven: Behandelverbod Door een...

Aanwijzingen voor de gevolmachtigde(n)

De gevolmachtigde mag naar eigen inzicht zijn taken uitvoeren. Het is dus belangrijk dat je de gevolmachtigde vertrouwt. Je kan...

Bevoegdheden van de gevolmachtigde

Onder dit kopje staan voorbeelden genoemd van bevoegdheden die de gevolmachtigde onder andere heeft. Let op: deze lijst is niet...

Geneeskundige aangelegenheden

Ook voor de medische volmacht kan je één of meer gevolmachtigden aanwijzen. Dit kunnen dezelfde mensen zijn als die je...

Nadelen van de Tweetrapsmaking

Een tweetrapsmaking in een testament kan in bepaalde situaties voordelen bieden, zoals het beschermen van de nalatenschap voor kinderen of...

Verlening algemene volmacht

Als je vanwege mentale of fysieke redenen bepaalde zaken niet meer zelf kunt uitvoeren, kan je in het levenstestament één...
Scroll naar boven