Toelichting testament

Toelichting testament

Aanvullende erfstelling: overlijden binnen 1 jaar na elkaar

Als je overlijdt zonder achterlating van kinderen en partner, zullen de erfgenamen volgens de wet erven. Als jij en je...

Belasting voorschieten

Zolang je nog niet de beschikking hebt over je erfdeel schiet degene die dat wel heeft mogelijke belastingen voor. Dit...

Dertig-dagen-clausule

Als je erfgenaam binnen dertig dagen na jou komt te overlijden, zal deze erfgenaam niet van jou erven. Jouw nalatenschap...

Erfstelling

In de erfstelling bepaal je wie jouw erfgenaam is. Dit kan bijvoorbeeld jouw partner zijn, maar ook je kinderen, een...

Niet-opeisbaarheidsclausule

Ook kinderen die je hebt onterfd, hebben recht op een deel van jouw nalatenschap. Dat is hun ‘legitieme portie’. Met...

Niet-opeisbaarheidsclausule legitieme portie

Een kind heeft altijd recht op de legitieme portie (een gedeelte van de nalatenschap). Ook kinderen die je hebt onterfd,...

Onterving

Als je wil voorkomen dat een specifiek persoon van jou erft, kan je hem/haar onterven. Let op: je kan jouw...

Rechtskeuze

Bezit binnen Europese Unie, behalve Denemarken, Ierland of Verenigd Koninkrijk Met de rechtskeuze kun je vastleggen welk erfrecht op je...

Samenwoners testament met of zonder kinderen

Erfgenaam Je partner is enig erfgenaam. Bij overlijden gaat naar de nalatenschap naar de langstlevende partner. Legaten kinderen Jullie kinderen...

Voorwaarde voor verkrijging/erven door (familie) partner; einde relatie

Je wijst je partner aan als erfgenaam. Als jullie uit elkaar gaan, is er een grote kans dat je je...
Scroll naar boven