Tarieven en vrijstellingen – Erfbelasting en schenkbelasting 2023

Vrijstellingen voor erfbelasting 2023

Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 723.526,-
Kind met ziekte of handicap € 68.740,-
Kind € 22.918,-
Kleinkind € 22.918,-
Ouder € 54.270,-
Overig (zoals een broer of zus) € 2.418,-

Vrijstellingen voor schenkbelasting 2023

Als u een schenking krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling.

(Pleeg-)Kind € 6.035,-

Per jaar mogen uw ouders u (en uw broers en zussen) € 6.035,- belastingvrij schenken. U hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.
Kind tussen 18 en 40 jaar Eenmalig € 28.947,-(bestedingsvrij) of € 60.298,-(studie) of € 28.947,-(eigen woning)
Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe € 28.947,-. Maar als u het geschonken bedrag gebruikt voor de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling onder voorwaarden € 60.298,-. En als u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld, dan is de vrijstelling onder voorwaarden maximaal € 106.671,-.

Van deze hogere schenkingen moet u wel aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op de verhoogde vrijstelling.

Overig (zoals een kleinkind) € 2.418,- of € 28.947,-

Jaarlijks mag € 2.418,- belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoeft u geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel. Wanneer u tussen de 18 en 40 jaar oud bent en u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een woning of de aflossing van een eigen woningschuld of restschuld, dan is de vrijstelling onder voorwaarden eenmalig €28.947,-. Van deze schenking moet u aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op deze vrijstelling.

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting 2023

Is het bedrag van de erfenis of schenking hoger dan de vrijstelling, dan is het meerdere belast met erfbelasting of schenkbelasting. Dit meerdere heet dan ook een belaste verkrijging.

Bent u:dan betaalt u over het
gedeelte tot € 138.642,-
dan betaalt u over het
gedeelte vanaf € 138.642,-
Gehuwd / geregistreerd partner /
ongehuwd samenwonend
10%20%
(Pleeg-)Kind10%20%
Kleinkind18%36%
Overig (zoals een ouder, broer of zus30%40%


Wie zijn partners voor de erfbelasting? 

Scroll naar boven