2 Levenstestamenten opstellen

Voor wie: partners
Categorie: Familie & Relatie

€ 399,-

Wat is een levenstestament?
Een levenstestament is een document waarin iemand zijn of haar wensen vastlegt voor situaties waarin hij of zij niet meer zelf kan handelen of beslissen, bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of dementie. In tegenstelling tot een gewoon testament, dat pas na overlijden in werking treedt, geldt een levenstestament tijdens het leven van de opsteller.

 • 2 gelijkluidende levenstestamenten​
 • Thuis regelen in je eigen tempo​
 • Zakelijk/financiële volmacht
 • Medische volmacht
 • Aanwijzingen en bevoegdheden
 • Medische wilsverklaringen
 • Diverse andere regelingen
 • Registratie CLTR
 • Digitaal en papieren afschrift
 • ca. 15-17 pagina’s
levenstestament-partners

Lieke Altman

klantenservice
Vragen? Neem gerust contact met mij op: 030 - 227 36 24

Waarom een levenstestament?

De regie houden over je eigen leven

Wellicht heb je weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer je een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan je wensen op medisch gebied kenbaar maken? Hoe en door wie wordt jouw vermogen goed beheerd?

In je levenstestament wijs je één of meerdere personen aan die jij onvoorwaardelijk vertrouwt en jouw belangen op dit gebied behartigen, waarbij je uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.
Je kan in een levenstestament zetten wat er moet gebeuren als je zelf niet meer je belangen kunt behartigen en je kan een volmacht geven aan een persoon die je vertrouwt om jouw zaken te beheren als je dat zelf niet meer kan. Situaties waarbij het levenstestament van kracht gaat zijn: als je bijvoorbeeld in een coma raakt, wanneer je dementeert of als je slecht ter been raakt en daardoor bijvoorbeeld geen boodschappen meer kan doen.

Het is niet verplicht om een levenstestament op te stellen, maar het is wel aan te raden om dit te doen. Als je door ziekte of een ongeval niet meer je eigen zaken kan beheren, en je hebt geen levenstestament opgemaakt, dan verlies je het zeggenschap over wie je bezittingen, vermogen en in sommige gevallen je eigen leven (in het geval van medische beslissingen) gaat beheren. De kantonrechter bepaalt dit dan voor jou, tenzij je dit dus zelf in een levenstestament hebt vastgesteld. Zo kun je een vertrouwenspersoon aanstellen die jouw boodschappen doet, of jouw financiën doet, of jouw bedrijf tijdelijk gaat runnen, of zelfs bepaald wat er moet gebeuren als je in een coma verkeerd.

Gevolgen als je niets regelt

Ben je niet meer in staat om je eigen belangen te behartigen, dan kun je te maken krijgen met de rechter. Een rechter kan als je wilsonbekwaam raakt een bewind, mentorschap of curatele instellen. De rechter wijst dan iemand aan die je belangen gaat behartigen, dat kan ook iemand zijn die je niet kent. Er gelden in strikte regels waaraan bijvoorbeeld de bewindvoerder zich moet houden. Zo dient een bewindvoerder jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen aan de rechter, is er voor bepaalde handelingen toestemming nodig en zijn schenkingen nog maar beperkt nodig. Met een levenstestament voorkom je deze rompslomp.

Wat staat er in een levenstestament?

Een levenstestament bevat in ieder geval:
– een volmacht om je zakelijke/financiële belangen te laten behartigen
– een volmacht voor medische aangelegenheden
– een volmacht voor het beheren van je PGB
– een overzicht van al je (medische) wensen, bijvoorbeeld een behandelverbod of euthanasieverzoek/-verbod

Wie geeft je het vertrouwen?

Het is belangrijk dat je goed nadenkt over wie je aanwijst als gevolmachtigde. De persoon of personen die je aanwijst mogen alleen in jouw belang handelen. Toch komt het weleens voor dat een gevolmachtigde misbruik maakt van een gegeven volmacht. Het is mogelijk om ook een toezichthouder aan te wijzen die jaarlijks de gevolmachtigde controleert.

Hoe kan ik een levenstestament opstellen?

Je kan zelf een levenstestament opstellen als een onderhandse of notariële akte. Omdat er bij de eerste geen notaris aan te pas komt heeft een onderhandse akte minder waarde dan een notariële akte. Een notaris controleert namelijk of je wilsbekwaam bent, en adviseert je over belangrijke zaken. Een notariële akte is dus officiëler en betrouwbaarder. De notaris legt jouw levenstestament in de kluis en geeft jou een afschrift ervan. Je kan op elk gewenst moment jouw levenstestament aanpassen samen met de notaris.

Via onze website kun je online een levenstestament opstellen. Je hoeft dan maar één keer naar een notaris, namelijk om de akte te ondertekenen.

Checklist levenstestament?

 • Vertrouwenspersoon

  Wie wordt jouw gevolmachtigde? Is dat er één of wil je ook één of meer opvolgers benoemen? Moet er ook een toezichthouder komen? En in geval van ondernemers: wie neemt daar de leiding?

 • Werkzaamheden

  Wat gaat de gevolmachtigde voor je doen? Is er een overzicht van al je financiële/zakelijke belangen? Wat moet er administratief gebeuren en op welk moment? Denk ook aan je digitale zaken: wie beheert bijvoorbeeld je social media accounts?

 • Medisch

  Wie gaat je medische belangen behartigen? Wat zijn je wensen in het kader van medische behandelingen? Wils je ook wilsverklaringen opnemen zoals een behandelverbod en/of euthanasieverzoek/-verbod?

Hoe vraag ik 2 levenstestamenten voor partners aan?

Heel eenvoudig en in je eigen tempo thuis via deze website. Heb je vragen? App ons!

Alles direct bij een echte notaris zonder externe adviseurs of kostbare tussenpersonen.

Tijd 15 minutes
Kosten 399 €

Wat heb je nodig:

- een pc of tablet
- gegevens gevolmachtigde(n) (volledige namen, geboortedatum en -plaats)
- scan van je legitimatiebewijs
- 15 minuten van je tijd of zolang je nodig hebt

Vragen?

- bel ons
- app ons
- of mail ons

Stappen voor het aanvragen van 2 levenstestamenten

Stap 1
Vul de online vragenlijst thuis in voor je notaris.
Schermafbeelding-2021-09-30-om-14.19.55.png
Stap 2
Na ontvangst van je aanvraag sturen we je binnen 48 uur (op werkdagen) het concept van je maatwerk akte(n). Je ontvangt een link voor het maken van een afspraak.
Schermafbeelding-2021-10-01-om-10.08.43-1.png
Stap 3
Teken de akte(n) op het notariskantoor in Utrecht en ontvang de afschriften en een factuur.
contract-g7c3c2e043_640.jpg

Belangrijke overwegingen bij een online aanvraag

 1. Je kunt er bij NotarisVandaag zelf voor kiezen om online zonder adviesgesprek een akte op te stellen. Een online aanvraag vraagt van jou/jullie zelfwerkzaamheid en wij gaan er vanuit dat je een bewuste en weloverwogen keuze maakt en hebt gemaakt bij het beantwoorden van alle vragen.
 2. Wij kijken alleen of alle gemaakte keuzes voldoen aan de minimale wettelijke vereisten, maar voor de door jou/jullie gemaakte keuzes ben je zelf verantwoordelijk. Bedenk dus goed of deze online vorm bij je (situatie) past. In de akte die je van ons ontvangt kunnen geen wijzigingen worden aangebracht. Wil je toch wijzigingen aanbrengen? Ga dan naar onze website en vul de aanvraag opnieuw in.
 3. Je wilt van ons geen juridisch of fiscaal advies en hebt dat ook niet nodig. Heb je het gevoel dat deze online vorm niet bij je past of twijfel je over bepaalde keuzes, maak dan een afspraak voor adviesgesprek bij ons op kantoor of win advies in bij een financieel of fiscaal adviseur, de belastingdienst, je pensioenfonds of werkgever.
 4. Bij ongelijke inbreng/investeringen in bijvoorbeeld een eigen woning wordt in een samenlevingscontract verwezen naar je/jullie eigen administratie. Tijdens het doornemen en tekenen van de akte(n) leggen wij nog uit hoe jullie dit kunnen regelen en in de toekomst goed vast kunnen leggen.
 5. Je beantwoordt alle vragen naar waarheid en je verklaart bij het indienen van de aanvraag geen onjuiste of onvolledige gegevens te hebben verstrekt of te zullen verstrekken.

Ik wil toch een adviesgesprek

Past het concept ‘ik wil zelf mijn akte maken’  niet bij jouw/jullie situatie? Plan dan een advies gesprek bij een notariskantoor bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen

Scroll naar boven