Stap 2: Het Kiezen van een vertrouwenspersoon

Nadat je hebt besloten een levenstestament op te stellen, is de volgende stap het kiezen van een of meerdere vertrouwenspersonen. Deze persoon of personen zullen optreden namens jou wanneer je zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen.

De rol van de vertrouwenspersoon

 • Vertegenwoordiger van jouw belangen: De vertrouwenspersoon zal jouw financiële, medische en persoonlijke zaken beheren volgens de instructies in je levenstestament.
 • Verantwoordelijkheid: Het is een aanzienlijke verantwoordelijkheid; de gekozen persoon moet in staat zijn deze taak uit te voeren om jouw belangen te behartigen.
 • Juridische Bevoegdheid: De vertrouwenspersoon krijgt de juridische bevoegdheid om namens jou te handelen binnen de grenzen die je hebt vastgesteld.

Selectiecriteria voor een vertrouwenspersoon

 • Betrouwbaarheid: Dit is de belangrijkste eigenschap. Kies iemand die je volledig vertrouwt en die integer is.
 • Besluitvaardigheid: De persoon moet in staat zijn om belangrijke beslissingen te nemen, soms onder moeilijke omstandigheden.
 • Bereidheid en beschikbaarheid: Zorg ervoor dat de gekozen persoon bereid en in staat is deze rol op zich te nemen.
 • Kennis van jouw wensen: Kies iemand die goed begrijpt wat jouw wensen en voorkeuren zijn.
 • Geografische nabijheid: Het is vaak handig als de vertrouwenspersoon in de buurt woont, vooral voor dagelijkse of dringende zaken.

Aanwijzen van een reserve vertrouwenspersoon

 • Het Belang van een Back-Up: Omstandigheden kunnen veranderen; de oorspronkelijke vertrouwenspersoon is misschien niet altijd beschikbaar of in staat de rol te vervullen.
 • Selectie van reserve: De reserve moet aan dezelfde criteria voldoen als de primaire vertrouwenspersoon.
 • Communicatie: Zorg ervoor dat zowel de primaire als de reserve vertrouwenspersoon op de hoogte zijn van hun rol en verantwoordelijkheden.

Het gesprek met de potentiële vertrouwenspersoon

 • Openheid: Bespreek jouw wensen en verwachtingen openlijk met de potentiële vertrouwenspersoon.
 • Details van het levenstestament: Geef inzicht in wat het levenstestament inhoudt en wat zijn/haar/hun rol zou zijn.
 • Vrijwillige acceptatie: Zorg ervoor dat de persoon vrijwillig en zonder druk instemt met de rol.

Conclusie

De keuze van een vertrouwenspersoon is een delicate en cruciale stap in het proces van het opstellen van een levenstestament. Het vereist zorgvuldige overweging en open communicatie. De juiste keuze zorgt voor gemoedsrust, wetende dat jouw belangen in goede handen zijn.

Scroll naar boven