Stap 4: Het formuleren van je wensen en voorwaarden

Een cruciaal onderdeel van het opstellen van een levenstestament is het duidelijk formuleren van je wensen en voorwaarden. Dit vereist dat je nadenkt over verschillende aspecten van je leven en hoe je wilt dat deze worden beheerd als je zelf niet in staat bent beslissingen te nemen.

Financiële beslissingen

 • Beheer van vermogen: Bepaal hoe je wilt dat jouw financiële middelen worden beheerd. Denk aan bankzaken, investeringen, en het beheer van eventueel onroerend goed.
 • Specifieke instructies: Geef specifieke instructies over het betalen van rekeningen, het doen van giften, of het beheren van een bedrijf.
 • Financiële beperkingen: Stel duidelijke grenzen aan wat de vertrouwenspersoon wel en niet mag doen met je vermogen.

Medische aanwijzingen

 • Medische behandelingen: Overdenk je wensen betreffende medische behandelingen, zoals levensverlengende maatregelen, pijnbestrijding en orgaandonatie.
 • Woonwensen bij zorgbehoeftigheid: Bespreek jouw voorkeuren voor zorg, zoals thuiszorg, verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis.
 • Communicatie met medische professionals: Bepaal hoe en in welke mate de vertrouwenspersoon moet communiceren met artsen en andere zorgverleners.

Woonwensen

 • Verblijfplaats: Jouw voorkeur voor waar je wil wonen indien je zelf niet meer kunt beslissen, bijvoorbeeld thuis blijven wonen met ondersteuning of verhuizen naar een aangepaste woning.
 • Aanpassingen aan de woning: Specificeer eventuele noodzakelijke aanpassingen aan je woning om je levenskwaliteit te behouden.

Instructies voor familie

 • Communicatie met familie: Geef aan hoe en in welke mate de vertrouwenspersoon moet communiceren met jouw familieleden.
 • Specifieke wensen: Dit kunnen instructies zijn over persoonlijke eigendommen, familie-erfstukken of andere specifieke wensen met betrekking tot je bezittingen/vermogen.

Het belang van duidelijkheid

 • Ondubbelzinnige formulering: Zorg ervoor dat jouw instructies zo duidelijk en ondubbelzinnig mogelijk zijn om misinterpretaties te voorkomen.
 • Bijstand van de notaris: Laat je wensen en voorwaarden door de notaris opstellen om te zorgen voor juridische correctheid en helderheid.

Herziening en bevestiging

 • Eerste Concept: Neem de tijd om het eerste concept van het levenstestament te overwegen en te herzien.
 • Feedback en aanpassingen: Bespreek eventuele zorgen of wijzigingen met de notaris en de vertrouwenspersoon.
 • Finale goedkeuring: Geef je finale goedkeuring pas wanneer je volledig tevreden bent met hoe je wensen en voorwaarden zijn weergegeven.

Conclusie

Het nauwkeurig en duidelijk formuleren van je wensen en voorwaarden is fundamenteel voor een effectief levenstestament. Deze stap vereist diepgaande overweging en nauwe samenwerking met een notaris om te garanderen dat je levenstestament je intenties nauwkeurig weerspiegelt en juridisch standhoudt.

Scroll naar boven