Begrippenlijst

Opsomming van (notariële) begrippen in het personen- en familierecht, in notariële akten en documenten en op deze website.

Aanwas

Een regeling in een testament waarbij het erfdeel van een vooroverleden erfgenaam toekomt aan de overige erfgenamen.

Afstand van een erfenis

Het formeel verwerpen van het recht op een erfenis.

Akte van verdeling

Een notariële akte waarin de verdeling van de nalatenschap tussen de erfgenamen wordt vastgelegd.

Beneficiaire aanvaarding

Het aanvaarden van een erfenis onder het voorbehoud dat de erfgenaam niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk is voor schulden...

Beneficiaire erfgenaam

Een erfgenaam die de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard.

Bewind

Een regeling waarbij een bewindvoerder wordt aangesteld om de nalatenschap te beheren voor de erfgenamen. In het erfrecht kunnen verschillende...

Boedelbeschrijving

Een gedetailleerd overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden.

Boedelnotaris

Een notaris die betrokken is bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Boedelvolmacht

Een volmacht gegeven aan een persoon om de nalatenschap te beheren en eventueel te verdelen.

Codicil

Een handgeschreven, gedateerd en ondertekend document waarin bepaalde persoonlijke bezittingen (zoals sieraden of meubels) worden toegekend aan specifiekenen.
Scroll naar boven