Bewind

Een regeling waarbij een bewindvoerder wordt aangesteld om de nalatenschap te beheren voor de erfgenamen.

In het erfrecht kunnen verschillende soorten bewind zijn/worden ingesteld.

  1. Testamentair bewind: Dit is een bewind dat door de erflater (de overledene) in zijn testament is opgenomen. De erflater kan bepalen dat bepaalde goederen of het gehele nalatenschap onder bewind worden gesteld. Dit gebeurt vaak om de nalatenschap te beschermen, bijvoorbeeld voor minderjarige erfgenamen of erfgenamen die als onbekwaam worden beschouwd om met de erfenis om te gaan.
  2. Wettelijk bewind: Dit type bewind wordt ingesteld door de wet en niet door de wens van de erflater. Het is van toepassing als een erfgenaam minderjarig is of om een andere reden niet in staat is zijn vermogen te beheren. Het bewind eindigt meestal als de erfgenaam meerderjarig wordt of als de omstandigheden die tot het bewind hebben geleid, niet meer bestaan.
Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je het antwoord niet vinden?
Neem contact met ons op
Scroll naar boven