Aanwijzingen voor de gevolmachtigde(n)

De gevolmachtigde mag naar eigen inzicht zijn taken uitvoeren. Het is dus belangrijk dat je de gevolmachtigde vertrouwt. Je kan wel aanwijzigen geven. Zo is het niet de bedoeling dat de gevolmachtigde gebruik maakt van de volmacht als dat eigenlijk niet nodig is.

Voorbeelden aanwijzingen

Giften

Je kunt aangeven of je wel of niet wenst dat de gevolmachtigde namens jou giften doet aan jouw kinderen, kleinkinderen, andere personen en/of goede doelen.
Dit kan namelijk gunstig zijn met het oog op belastingbesparing en bij opname in een verzorgingstehuis kan het jouw vermogen verkleinen (i.v.m. de vermogensafhankelijke eigen bijdrage).

Aflossing op erfrechtelijke vorderingen
Het kan zijn dat door overlijden van jouw partner, jouw kinderen een vordering hebben uit de nalatenschap van je partner welke vordering opeisbaar is in bepaalde gevallen. Het kan verstandig zijn om deze vorderingen al eerder dan in die gevallen af te lossen. De gevolmachtigde kan dit namens jou doen.

Woning verkopen
Je kan de aanwijzing geven dat de gevolmachtigde de woning mag verkopen als jij definitief naar een verzorgingstehuis gaat. De woning zal anders leeg komen te staan. De opbrengst van de woning kan bijvoorbeeld weer geschonken worden, bijvoorbeeld als dat voordelig is voor de belastingen of vermogensafhankelijke bijdrage.

Testament inzien
Niemand anders dan jijzelf kan tijdens jouw leven je testament opvragen. Je kan ervoor kiezen dat de gevolmachtigde dit wel mag. Een gevolmachtigde kan nooit jouw testament namens jou wijzigen.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je het antwoord niet vinden?
Neem contact met ons op
Scroll naar boven