Verlening algemene volmacht

Als je vanwege mentale of fysieke redenen bepaalde zaken niet meer zelf kunt uitvoeren, kan je in het levenstestament één of meer gevolmachtigden benoemen die deze zaken namens jou zullen uitvoeren. Je kan je partner en/of kinderen als gevolmachtigde(n) aanwijzen, maar ook een ander familielid of een goede vriend. Het is belangrijk dat je de gevolmachtigde, de persoon die al je belangen gaat behartigen, vertrouwt.

Als je meerdere gevolmachtigden aanwijst, kun je ervoor kiezen dat zij afzonderlijk bevoegd zijn, maar wel in een bepaalde volgorde. Pas als gevolmachtigde 1 zijn taken niet kan of wil uitvoeren, is gevolmachtigde 2 aan de beurt. Het is ook mogelijk om de gevolmachtigden enkel een gezamenlijke bevoegdheid te geven. De gevolmachtigden moeten dan alles samen doen, wat onhandig kan zijn bij een verschil van aanpak onderling.

Als ondervolmacht is toegestaan, kan een gevolmachtigde een (tijdelijke) ondervolmacht verlenen aan een andere gevolmachtigde. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als de eerste gevolmachtigde op vakantie is of om andere redenen de volmacht tijdelijk niet kan uitoevenen.

Je kan ervoor kiezen dat de volmacht direct ingaat na het ondertekenen van het levenstestament. De gevolmachtigde kan dan dus direct gebruik maken van de volmacht, mocht dat nodig zijn. Een andere optie is om de volmacht pas te laten ingaan wanneer een arts heeft beoordeeld dat je wilsonbekwaam bent, dan kan de gevolmachtigde in meer beperkte gevallen handelen.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je het antwoord niet vinden?
Neem contact met ons op
Scroll naar boven