Informatie NotarisVandaag

Algemene voorwaarden NotarisVandaag & SmartLegal te Utrecht

Op alle opdrachten die door ons kantoor worden aanvaard zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. Algemene voorwaarden NotarisVandaag & SmartLegal te Utrecht. 1. NotarisVandaag & SmartLegal Notariaat (hierna: SmartLegal) zijn handelsnamen van RTL Legal B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, die ten doel heeft het uitoefenen […]

Algemene voorwaarden NotarisVandaag & SmartLegal te Utrecht Meer lezen »

Privacyverklaring/AVG

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt. Onze contactgegevens Naam kantoor: NotarisVandaag | SmartLegal Notariaat RTL Legal B.V. Adres: Wittevrouwensingel 4 Postcode / Plaats: 3581 GA Utrecht Contactpersoon: L. Altman e-mailadres: info@notarisvandaag.nl Onze dienstverlening Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen

Privacyverklaring/AVG Meer lezen »

Privacyverklaring CLTR

Deze verklaring geeft informatie over hoe onze organisatie (CLTR) omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt. Onze contactgegevens Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) Adres: Spui 184 Postcode / Plaats: 2511 BW Den Haag Telefoon: 0900 114 4 114 e-mailadres CLTR: ctr@knb.nl e-mailadres Functionaris voor gegevensbescherming: fg@knb.nl Onze dienstverlening Uw persoonsgegevens

Privacyverklaring CLTR Meer lezen »

Vrije wilsvorming, wilsbekwaamheid en dementie

Vrije wilsvorming Het behoort tot de kernverantwoordelijkheid van een (kandidaat-)notaris om te waken voor een vrije en onafhankelijke wilsvorming van degene die een akte (levenstestament/testament/schenking/etc.) maakt. Een (kandidaat-)notaris dient dan ook al het nodige te doen om zich ervan te vergewissen dat de betrokkene bij het vormen en uiten van zijn of haar wil niet

Vrije wilsvorming, wilsbekwaamheid en dementie Meer lezen »

Integriteitscode NotarisVandaag

Waarom deze integriteitscode? NotarisVandaag wil haar medewerkers een veilig werkklimaat bieden. De medewerkers van NotarisVandaag laten dagelijks zien dat ze hun werk professioneel en met veel plezier uitoefenen. Zij doen dat integer, transparant en vertrouwelijk. Met respect voor iedereen met wie zij samenwerken, zoals klanten, leveranciers, de overheid en andere personen en organisaties. Onze medewerkers

Integriteitscode NotarisVandaag Meer lezen »

Ben ik een PEP?

Je kunt ook al een PEP zijn als je familie bent van iemand met een Prominente Publieke Functie Uitvoeringsbesluit WWFT 2018: de PEP (artikel 2) De definitie van het begrip PEP is met de komst van de WWFT 2018 gewijzigd. De definitie wordt uitgebreid: er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen buitenlandse PEP’s en binnenlandse

Ben ik een PEP? Meer lezen »

Cliëntonderzoek en meldingsplicht | ontvangst en uitbetaling geldbedragen

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook als het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd.

Cliëntonderzoek en meldingsplicht | ontvangst en uitbetaling geldbedragen Meer lezen »

Scroll naar boven