kinderen

Niet-opeisbaarheidsclausule legitieme portie

Een kind heeft altijd recht op de legitieme portie (een gedeelte van de nalatenschap). Ook kinderen die je hebt onterfd,...

Samenwoners testament met of zonder kinderen

Erfgenaam Je partner is enig erfgenaam. Bij overlijden gaat naar de nalatenschap naar de langstlevende partner. Legaten kinderen Jullie kinderen...

Wat is de positie van partner en kinderen?

Het erfrecht beschermt de financiële positie van je partner als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Maar ook...

Wat kan je regelen met betrekking tot (minderjarige) kinderen?

Voogdij en bewind In een testament kun je personen aanwijzen die een speciale rol vervullen na jouw overlijden. Een voogd...
Scroll naar boven