Wat is een codicil?

wat is een codicil

Een codicil is een handgeschreven, gedateerd en ondertekend document waarin iemand bepaalde persoonlijke wensen vastlegt die na zijn of haar overlijden moeten worden uitgevoerd. In tegenstelling tot een testament, dat bij een notaris moet worden opgesteld, kan een codicil door de persoon zelf worden geschreven. Het wordt meestal gebruikt voor het nalaten van specifieke roerende zaken, zoals sieraden, kunstwerken, of bepaalde meubelstukken.

Belangrijk is dat een codicil beperkingen heeft. Zo kun je er bijvoorbeeld geen geld, onroerend goed (zoals een huis), of aandelen mee nalaten. Daarvoor is een testament nodig. Ook is het van belang dat de beschrijvingen in het codicil duidelijk en specifiek zijn, zodat er geen verwarring kan ontstaan welke items u bedoelt. Dit helpt om eventuele geschillen na uw overlijden te voorkomen.

Goed bewaren
Het goed bewaren van een codicil is belangrijk om te zorgen dat het na uw overlijden gevonden en nageleefd kan worden. Bewaar het codicil op een veilige en droge plaats, bijvoorbeeld in een kluis of een andere veilige opbergplek in uw huis. Zorg ervoor dat het beschermd is tegen schade zoals brand of wateroverlast.

Het is essentieel dat ten minste één vertrouwd persoon, zoals een familielid of een goede vriend, weet waar het codicil bewaard wordt. Zonder deze kennis kan het zijn dat uw codicil niet gevonden wordt wanneer het nodig is. Het kan handig zijn om het codicil te bewaren bij andere belangrijke papieren, zoals uw testament (indien u er een heeft), verzekeringspolissen, en belangrijke persoonlijke documenten.

Hoewel het originele, handgeschreven codicil het juridisch bindende document is, kan het nuttig zijn om kopieën te maken en deze aan uw naasten te geven of op meerdere plaatsen te bewaren. Hoewel een codicil niet door een notaris hoeft te worden opgemaakt, kunt u er ook voor kiezen om het daar te bewaren. Dit kan extra zekerheid bieden dat het document veilig en toegankelijk is. Als u wijzigingen aanbrengt in uw codicil of als uw omstandigheden veranderen, zorg er dan voor dat u de meest recente versie op de juiste plaats bewaart en dat de relevante personen hiervan op de hoogte zijn.

 

Scroll naar boven