3 Tips ter voorbereiding van het opmaken van een levenstestament

Een levenstestament is een document waarin je vastlegt wie namens jou beslissingen mag nemen en je belangen behartigt als je dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval. Dit kan gaan over financiële zaken, medische beslissingen, of zelfs persoonlijke wensen.
Het is dus van groot belang om dit document zorgvuldig op te stellen. Hier zijn drie tips ter voorbereiding:

1. Bepaal je wensen en doelen
Voordat je een levenstestament opstelt, is het belangrijk om duidelijk te hebben wat je precies wilt regelen. Dit kan gaan over financiële zaken, medische beslissingen, en persoonlijke wensen zoals de verzorging van huisdieren of het beheer van sociale media-accounts. Denk na over vragen zoals:

  • Wie mag beslissingen nemen namens mij?
  • Welke medische behandelingen wil ik wel of niet?
  • Waar bestaat mijn vermogen uit?
  • Hoe wil ik dat mijn financiën worden beheerd?
  • Welke aanwijzingen wil ik de vertrouwenspersoon meegeven bij het doen van schenkingen?
  • Wat kan ik regelen voor onvoorziene omstandigheden?
  • Wie informeer ik over mijn levenstestament?
  • Moet er een persoonsgebonden budget (PGB) worden beheerd?
  • Mag de vertrouwenspersoon schenkingen doen aan goede doelen/kinderen/anderen?

2. Kies een vertrouwenspersoon/gevolmachtigde
Dit is iemand die je aanwijst om jouw belangen te behartigen en beslissingen voor je te nemen wanneer je dat zelf niet meer kunt. Deze persoon moet natuurlijk volledig te vertrouwen zijn. Overweeg ook om een reserve-gevolmachtigde aan te wijzen voor het geval de eerste persoon de taak niet kan of wil uitvoeren.

3. Schakel een notaris in
Hoewel je technisch gezien zelf een levenstestament kunt opstellen, is het raadzaam om dit door een notaris te laten doen. Een notaris kan ervoor zorgen dat het document juridisch correct is en het document registreren in het CLTR (Centraal Levenstestamenten Register). Hierdoor is de kans groter dat het levenstestament in de praktijk ook daadwerkelijk wordt nageleefd.

Ten slotte, vergeet niet je levenstestament regelmatig te herzien, vooral als je situatie verandert. Zo zorg je ervoor dat het document altijd up-to-date blijft en overeenkomt met je huidige wensen en situatie.

Meer weten over het levenstestament? Klik dan hier.

Scroll naar boven