4 Misverstanden over de rol van de executeur

Er zijn veel misverstanden over de rol van een executeur in een testament en het beheer van een nalatenschap. Hier zijn vier veelvoorkomende misverstanden:

  1. Executeur erft automatisch alles: Een veelvoorkomend misverstand is dat de executeur automatisch alles van de overledene erft om vervolgens alles te verdelen. In werkelijkheid is de rol van een executeur beperkt tot het beheren van de nalatenschap volgens de instructies in het testament. De executeur heeft geen recht op een erfdeel uit de nalatenschap. Wel kan de overledene in zijn testament de executeur een beloning hebben toegekend.
  2. Executeur kan willekeurig beslissen over de verdeling: Sommige mensen denken dat de executeur volledige discretionaire bevoegdheid heeft bij het verdelen van de nalatenschap van de overledene. In werkelijkheid moet de executeur de aanwijzingen in het testament volgen en handelen in het beste belang van de erfgenamen en legatarissen zoals bepaald in het testament.
  3. Executeur kan zonder beperking kosten in rekening brengen: Een ander misverstand is dat de executeur vrij is om willekeurige kosten in rekening te brengen voor zijn of haar diensten. Dat mag een executeur niet. Bovendien moeten alle kosten die de executeur maakt in verband met het beheer van de nalatenschap goed gedocumenteerd en gerechtvaardigd zijn. De overledene kan de executeur wel een beloning hebben toegekend voor zijn of haar diensten.
  4. Executeur is altijd een professional: Een veelvoorkomend misverstand is dat de executeur altijd een professional, bijvoorbeeld een notaris of financieel adviseur. Hoewel een professional de rol van executeur goed kan vervullen, kan een persoon die in het testament is aangewezen als executeur ook een familielid of vriend zijn, zonder specifieke juridische of financiële ervaring. Het is wel belangrijk dat de gekozen executeur de vereiste verantwoordelijkheden aankan of professionele hulp zoekt indien nodig.
Scroll naar boven