2 Misverstanden over erven

2 Misverstanden

  1. In Nederland is het mogelijk voor partners om samen één testament op te maken.
  2. Partners hebben recht op een legitieme portie.

Misverstand 1

In Nederland kunnen partners niet samen één enkel testament maken. Elk individu moet een eigen testament hebben. In tegenstelling tot sommige andere landen, waar gezamenlijke testamenten mogelijk zijn, vereist de Nederlandse wet dat elke partner een apart testament opmaakt.

Partners kunnen wel testamenten maken die op elkaar zijn afgestemd, vaak ‘twee gelijkluidende testamenten’ genoemd. In deze testamenten worden vaak vergelijkbare of complementaire bepalingen opgenomen. Hoewel deze testamenten qua inhoud erg op elkaar kunnen lijken, zijn het juridisch gezien afzonderlijke akten.


Misverstand 2

Partners hebben in het Nederlandse erfrecht geen recht op een legitieme portie. De legitieme portie is een deel van de erfenis waar kinderen van de overledene recht op hebben, zelfs als ze in een testament zijn onterfd. Deze regeling is bedoeld om de kinderen te beschermen tegen volledige onterving.

Scroll naar boven