Waar of niet waar: iedereen kan na je overlijden een kopie van je testament opvragen

afschrift

Niet waar! Niet iedereen kan zomaar een kopie van een testament opvragen na iemands overlijden. De toegang tot een testament na iemand’s overlijden is zeer beperkt. Na overlijden kunnen alleen bepaalde personen een afschrift van jouw testament opvragen. Dit zijn meestal:

  1. De erfgenamen: Personen die in het testament als erfgenamen zijn aangewezen, hebben gewoonlijk het recht om een afschrift van het testament te ontvangen.
  2. De executeur-testamentair: Dit is de persoon die je in je testament hebt aangewezen om je nalatenschap te beheren. Deze persoon heeft toegang tot het testament om zijn of haar taken uit te voeren.
  3. Belanghebbenden: Dit kunnen kinderen zijn die niet direct in het testament zijn genoemd, maar die mogelijk recht hebben op een deel van de nalatenschap volgens de wet (legitimarissen) of onterfde erfgenamen (bijvoorbeeld echtgenoot, kinderen). Zij ontvangen doorgaans niet een afschrift maar een uittreksel (alleen gedeelte dat van belang) van een testament.
  4. Juridische vertegenwoordigers: Personen die betrokken zijn bij de afhandeling van de nalatenschap kunnen ook toegang krijgen tot het testament, bijvoorbeeld een bewindvoerder.

Lees hier meer over het afschrift.

Scroll naar boven