Wat is een ANBI?

In Nederland speelt de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) een cruciale rol in het bevorderen van filantropie en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven. Deze status, toegekend door de Belastingdienst, is niet alleen een erkenning voor non-profitorganisaties, maar biedt ook aanzienlijke fiscale voordelen voor zowel de instellingen als hun donateurs.
Een ANBI is een organisatie die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dit kunnen verschillende soorten organisaties zijn, zoals liefdadigheidsinstellingen, culturele instellingen, religieuze organisaties, en meer. Om als ANBI aangemerkt te worden, moet een organisatie aan strenge voorwaarden voldoen.

Voorbeelden van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) goede doelen in Nederland zijn o.a.

 1. KWF Kankerbestrijding: Deze organisatie zet zich in voor de bestrijding van kanker door middel van onderzoek, voorlichting, en patiëntenondersteuning.
 2. Natuurmonumenten: Gericht op de bescherming van natuur in Nederland, houdt Natuurmonumenten zich bezig met het beheren en behouden van natuurgebieden, landschappen en cultureel erfgoed.
 3. Artsen zonder Grenzen: Deze internationale organisatie biedt medische hulp aan mensen in crisisgebieden en bij rampen. Ze zijn actief in landen waar de gezondheidszorg ontoereikend is.
 4. Rode Kruis Nederland: Het Rode Kruis biedt noodhulp en sociale hulp, zowel in Nederland als wereldwijd, en helpt mensen om zich voor te bereiden op en te herstellen van noodsituaties.
 5. Voedselbanken Nederland: Deze organisatie helpt mensen die tijdelijk niet in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, door hen van voedsel te voorzien dat anders verspild zou worden.

Voorwaarden voor ANBI-Status
Organisaties moeten aan verschillende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de ANBI-status, onder andere de volgende:

 • De instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut.
 • Er mag geen winstoogmerk zijn.
 • Bestuurders of leiders mogen niet overmatig beloond worden.
 • Bij ontbinding moet een eventueel batig saldo besteed worden aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De organisatie moet een actueel beleidsplan hebben.
 • Financiële verantwoording moet transparant zijn.

Een compleet overzicht van alle voorwaarden vind je hier: Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het toekennen van de ANBI-status. Zij beoordeelt of organisaties voldoen aan de voorwaarden en houdt toezicht op naleving van de regels.

De ANBI-status heeft een aanzienlijke impact op het Nederlandse filantropische landschap. Het biedt organisaties de mogelijkheid om meer fondsen te werven en bevordert het geven aan goede doelen. Bovendien verhoogt het de transparantie en betrouwbaarheid van de non-profitsector. De regelgeving rond ANBI’s is aan verandering onderhevig, met als doel de integriteit en transparantie van het systeem te behouden en te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat alleen organisaties die daadwerkelijk bijdragen aan het algemeen nut, profiteren van de fiscale voordelen.

Een ANBI in je testament opnemen
Door een ANBI in je testament op te nemen, draag je bij aan het voortbestaan van belangrijke maatschappelijke, culturele of milieu-initiatieven. Veel mensen vinden het een geruststellende gedachte dat hun nalatenschap bijdraagt aan een doel dat hen na aan het hart ligt. Nalatenschappen aan een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting, waardoor het gehele bedrag ten goede komt aan het goede doel.

Hoe werkt het opnemen van een ANBI in te testament?

 1. Kies een ANBI: Kies een organisatie die aansluit bij je persoonlijke waarden en doelen. Het is belangrijk om te controleren of de organisatie een officiële ANBI-status heeft.
 2. Raadpleeg een notaris: Voor het opstellen van een testament is het verstandig om een notaris te raadplegen. De notaris kan advies geven over de beste manier om je wensen vast te leggen. Ook kun je tegenwoordig online een testament opstellen.
 3. Bepaal de vorm van je nalatenschap: Je kunt kiezen om een bepaald bedrag, een percentage van je nalatenschap, of specifieke goederen na te laten aan de ANBI.
 4. Leg je wensen vast: De notaris zal je wensen vastleggen in een testament. Dit document is bindend en zorgt ervoor dat je nalatenschap wordt verdeeld zoals jij dat wilt.

De voordelen van ANBI-Status op een rij

 1. Belastingvoordeel voor donateurs: Giften aan ANBI’s zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit stimuleert particulieren en bedrijven om meer te geven.
 2. Vrijstelling van schenk- en erfbelasting: ANBI’s hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen.
 3. Vertrouwen bij donateurs: De ANBI-status geeft donateurs vertrouwen dat hun giften goed besteed worden.
Scroll naar boven