De ANBI-status

De ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een Nederlandse fiscale aanduiding die wordt toegekend aan non-profitorganisaties die zich inzetten voor het algemeen belang. Organisaties met deze status genieten van bepaalde belastingvoordelen, die zowel voor de instelling zelf als voor haar donateurs voordelig kunnen zijn.

Om in aanmerking te komen voor de ANBI-status, moet een organisatie voldoen aan diverse criteria die door de Belastingdienst zijn vastgesteld. Ten eerste moet de instelling zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Dit betekent dat de activiteiten van de organisatie gericht moeten zijn op het bevorderen van het algemeen welzijn, en niet op het behalen van winst voor individuele leden of belanghebbenden. Daarnaast moet de organisatie een formele structuur hebben, zoals een stichting of vereniging, en moet haar beleidsplan, financiële administratie en andere relevante documenten transparant en openbaar zijn.

Een van de grootste voordelen van de ANBI-status is dat giften aan dergelijke organisaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting voor donateurs. Dit stimuleert filantropie en maakt het voor mensen aantrekkelijker om te doneren aan goede doelen. Bovendien zijn ANBI’s vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, wat betekent dat alle ontvangen schenkingen en erfenissen volledig ten goede komen aan de doelstellingen van de organisatie.

Voor de organisaties zelf betekent de ANBI-status ook dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen donaties en legaten. Dit zorgt ervoor dat een groter deel van de ontvangen middelen direct kan worden ingezet voor het realiseren van hun doelstellingen.

Het is belangrijk voor organisaties met ANBI-status om aan de voortdurende vereisten te voldoen, waaronder het jaarlijks publiceren van een financiële verantwoording. De Belastingdienst controleert of organisaties aan deze eisen blijven voldoen. Indien een organisatie niet langer aan de voorwaarden voldoet, kan de ANBI-status worden ingetrokken, wat zowel fiscale als reputatiegevolgen kan hebben.

In het algemeen biedt de ANBI-status aanzienlijke voordelen voor zowel de non-profitorganisaties als hun donateurs. Het stimuleert transparantie en verantwoording, wat bijdraagt aan het vertrouwen in de non-profitsector en haar rol in het bevorderen van maatschappelijke en culturele doelen.

Heeft deze informatie je geholpen?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Kun je het antwoord niet vinden?
Neem contact met ons op
Scroll naar boven