Mag een legitimaris documenten van een nalatenschap inzien?

Ja, een legitimaris heeft in principe het recht op inzage in alle stukken die betrekking hebben op de nalatenschap. Dit recht op informatie is belangrijk om te kunnen beoordelen of de legitieme portie correct is berekend. De legitimaris is iemand die volgens de wet recht heeft op een bepaald minimumdeel van de nalatenschap, ongeacht wat er in het testament is bepaald.

Inzage in documenten kan onder meer bankafschriften, testamenten, taxatierapporten, en andere financiële documenten omvatten. Als bijzondere schuldeiser van de nalatenschap hebben zij het recht om voldoende informatie te verkrijgen om te kunnen nagaan of hun legitieme portie juist is vastgesteld. Als de executeur of andere erfgenamen deze informatie niet vrijwillig verstrekken, kan de legitimaris afdwingen dat de erfgenamen een boedelbeschrijving maken.

De legitimaris kan beginnen met een formeel verzoek aan de executeur of de andere erfgenamen om een boedelbeschrijving op te stellen. Dit verzoek kan het beste schriftelijk worden gedaan om een duidelijke documentatie van de communicatie te hebben.  Als een informeel verzoek niet succesvol is, kan de legitimaris een mediator of notaris inschakelen om te helpen bij het onderhandelen met de andere betrokken partijen. Een notaris kan ook adviseren over de wettelijke rechten en plichten van alle partijen.

Indien bovenstaande stappen geen resultaat opleveren, kan de legitimaris overwegen om juridische stappen te ondernemen. Dit kan inhouden dat de legitimaris naar de kantonrechter stapt om een vordering in te dienen die de erfgenamen verplicht een boedelbeschrijving op te stellen. In extreme gevallen kan de rechter besluiten een vereffenaar te benoemen. Deze vereffenaar zal dan de verantwoordelijkheid nemen voor het opstellen van de boedelbeschrijving en het beheren van de nalatenschap.

Scroll naar boven