Wie mag een testament laten opstellen?

Iedereen van 16 jaar en ouder kan een testament laten opstellen. Tenzij iemand wilsonbekwaam is of door geestelijke problemen niet in staat is om de gevolgen van zijn testament te begrijpen. Staat iemand onder curatele? Dan moet de kantonrechter toestemming geven voor het laten opstellen van een testament.