Wat is een kostenverdeling naar evenredigheid?

Evenredig verdeeld in de verhouding waarin je eigenaar bent of naar evenredigheid van inkomen. Stel, je spreekt af naar evenredigheid van inkomsten en de kosten voor het huishouden zijn € 1.000 per maand. De één verdient € 1.500 per maand en de ander € 3.000. De verhouding tussen de inkomens van de partners is dus 1:2. De partner die € 1.500 verdient draagt 1/3 van de kosten (€ 333 ), de ander 2/3 (€ 666).