Wat is belangrijk bij het afsluiten van een samenlevingscontract?

 • verdeling van de kosten van boodschappen, water- en energiekosten, woonlasten
 • eigendomsverhoudingen ten aanzien van bezittingen
 • samen aangaan van schulden
 • privéschulden
 • bankrekening(en)
 • kosten voor het verzorgen en opvoeden van kinderen
 • verdeling van de bezittingen bij het einde van de relatie
 • verblijvingsbeding: als je partner komt te overlijden mag je de gemeenschappelijke bezittingen houden maar let op: een testament biedt zekerheid tegen aanspraken van kinderen
 • partnerpensioen (nabestaandenpensioen)
 • alimentatieafspraken
 • medische volmacht
 • mediationclausule
 • belangrijke overwegingen bij het opstellen van een samenlevingscontract
 • levensverzekeringen
 • eigen woning
 • huurwoning
 • fiscaal partnerschap
 • andere fiscale gevolgen
 • ouderdomspensioen
 • zelf maken of via de notaris
 • voorwaarden samenlevingscontract
 • samenwonen buiten Nederland