Waarom een testament opstellen?

Redenen om een testament te maken kunnen onder andere zijn:

  • om zelf te bepalen wie je erfgenamen zijn, of iemand te onterven.
  • om (een deel van) je vermogen aan een goed doel of instelling te schenken na overlijden.
  • om de voogdij over je kinderen vast te stellen in een voogdijbepaling.
  • om te zorgen dat je nabestaanden zo min mogelijk erfbelasting hoeven te betalen.
  • om regels op te stellen als het gaat om aangetrouwde familie, bijvoorbeeld als je niet wil dat aangetrouwde partners aan de erfenis kunnen komen.
  • om zakelijke regelingen te treffen voor je bedrijf voor als je komt te overlijden, zodat jouw zaak er niet onder lijdt.
  • om een executeur te benoemen.
  • er is een erfrechtplan dat je wilt omzetten in een testament.

Hiernaast kunnen er nog vele andere persoonlijke redenen zijn om een testament op te maken.